Заказать звонок
«Бонусна Програма» для абонентів ТОВ «ФРІНЕТ»

Офіційні правила 

Дані правила визначають офіційні умови участі у системі «Бонусна Програма» та обсяг прав і обов’язків Організатора та Учасника системи.

1. Основні визначення.

1.1. «Організатор» системи – ТОВ «ФРІНЕТ».

1.2. «Акція» – спеціальна цінова або товарна пропозиція, що обмежена у часі.

1.3. «Бонусна програма» - це бонусно-дисконтна система лояльності, далі – Система, що являє собою комплекс маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на підтримання довгострокового інтересу споживача до послуг Організатора.

1.4. «Учасник Системи» – повнолітня фізична особа, що досягла 18 років, має укладений та діючий договір про надання телекомунікаційних послуг з ТОВ «ФРІНЕТ» і яка бере участь у Системі відповідно до її умов, та особисто за власним бажанням.

1.5. «Рахунок учасника» – це особистий рахунок Учасника, на якому обліковуються всі операції, у тому числі і з БОНУСАМИ. Дані обліку наведені в особистому кабінеті на сайті ТОВ «ФРІНЕТ».

1.6. «Основний Договір» - укладений та діючий договір про надання телекомунікаційних послуг між Учасником та ТОВ «ФРІНЕТ».

1.7. «Транзакція» – одинична дія в межах Системи, щодо придбання та/або оплати послуг. На підставі транзакцій відбувається накопичення або списання БОНУСІВ на рахунку Учасника.

1.8. «БОНУС» – це умовна облікова одиниця, що нараховується на Рахунок Учасника відповідно до правил Системи Організатора, і яка списується при отриманні послуг на спеціальних умовах. БОНУСИ не є і не можуть бути засобами платежу чи будь-яким видом валюти чи цінного паперу.

2.  Участь у системі.

2.1. Для участі у «Бонусній програмі» , Учасник повинен  активувати її в особистому кабінеті.

2.2. При вступі до системи кожен Учасник погоджується з Правилами Системи .

2.3. Датою початку участі в Системі є дата першої транзакції після надання згоди Учасника на участь.

2.4. Всі зміни та доповнення до Правил та мов Системи офіційно публікуються на сайті www.o3.ua.

3. Права та обов’язки.

3.1. Система регулює відносини Організатора та Учасника Системи відповідно до умов цих Правил.

3.2. Система є довготерміновою і відкритою для участі всіх Учасників.

3.3. Організатор залишає за собою право виключити будь-якого Учасника Системи у випадку порушення Правил та умов Системи. Організатор залишає за собою право відмовити в участі Системі будь-якому потенційному Учаснику на свій розсуд.

3.4. Організатор залишає за собою право відмінити або змінити всю Систему або її частину в будь-який час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього. У випадку припинення (зупинення дії) Системи, набрані Учасником БОНУСИ можуть бути використані протягом одного календарного місяця після повідомлення Учасника Системи про її припинення (зупинення). Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що виникають в наслідок таких змін.

3.5. Списання нарахованих, але не використаних БОНУСІВ відбувається кожні 12 календарних місяців з дня нарахування БОНУСІВ.

3.6. Організатор Системи не несе відповідальності за сплату податків і виконання зобов’язань Учасника, пов’язаних з участю Учасника в Системі.

3.7. В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Системи, Організатор керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України. 

4. Умови нарахування БОНУСІВ.

Стаж абонента в мережіу роках/міс від6 міс. до 1 року/6 міс. до 12 міс.від1 до 3 років/13 міс. до 36 місвід3 до 4 років/37 міс. до 48 місвід 4 до 5 років/49 міс. до 60 місвід 5років і більше/61 міс. і більше
Кількість бонусів(% від суми абонплати) 2% 4% 6% 8% 10%

4.1. Нарахування БОНУСІВ відбувається під час списання абонплати з рахунку учасника відповідно  до  Договору, наступним чином: 

4.2. БОНУСИ нараховуються щомісячно при своєчасному внесенні абонплати (у 00:00 1-го числа місяця, якщо у абонента достатньо коштів на рахунку для списання абонплати за поточний місяць).

4.3. Нарахування БОНУСІВ відбувається в режимі онлайн.

4.4. Нараховані БОНУСИ реєструються і підсумовуються на рахунку Учасника.

4.5. Накопичені БОНУСИ не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу, а також не можуть бути переведені в грошовий еквівалент чи видані Учаснику готівковими коштами.

4.6. Кожному Учаснику Системи рекомендується слідкувати за нарахуванням БОНУСІВ на особистому рахунку в особистому кабінеті за посиланням: https://my.o3.ua/login.

4.7. Учасник може обміняти БОНУСИ на послуги Організатора, з розрахунку 1 (один) БОНУС дорівнює 1 (одній) гривні (з урахуванням ПДВ) вартості послуги.

4.8. Під обміном БОНУСІВ Учасником мається на увазі: надання послуги Учаснику за спеціальною ціною 0,01 грн.

4.9. Учасник може обміняти БОНУСИ на погашення абонентської плати,  згідно Договору або на послуги відповідно до  «Сервісного талону», але не більше 50% від вартості послуг.  Іншу частину вартості послуг Учасник сплачує у грошовому еквіваленті згідно договору чи прейскуранту цін вказаному у «Сервісному талоні».

4.10. Учасник може обміняти БОНУСИ на погашення поточної абонентської плати. БОНУСИ не можуть бути використані на погашення заборгованості за попередні періоди.

4.11. БОНУСИ, що нараховані шляхом участі у Акції, можуть бути використані тільки відповідно до Регламенту Акції.

4.12. При обміні Учасником БОНУСІВ на послуги ТОВ «ФРІНЕТ», проводиться списання БОНУСІВ із рахунку Учасника Системи.

4.13. У випадку виникнення питань щодо поточних нарахувань БОНУСІВ, Організатор залишає право дати відповіді протягом 30 календарних днів.

4.14.  Усі питання, які не врегульовані цими Правилами, регулюються основним договором та чинним законодавством України.